İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği’nin V. Genel Kurulu 12 Kasım 2021 günü İTÜ İşletme Fakültesi Maçka-İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Yeni dönemde Dernek başkanı olarak Prof. Dr. Gülsevil Alpagut, Yönetim Kurulu üyeleri olarak Prof. Dr. Ali Güzel, Prof. Dr. Melda Sur, Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey ve Prof.Dr.Süleyman Başterzi denetleme kurulu üyeleri olarak Prof. Dr. A.Can Tuncay, Prof. Dr. Öner Eyrenci, Prof. Dr. E.Murat Engin seçilmiştir.

ASİL ÜYELER
PROF. DR. GÜLSEVİL ALPAGUT
Başkan
PROF. DR. KÜBRA DOĞAN YENİSEY
Genel Sekreter ve Mali Sekreter
PROF. DR. ALİ GÜZEL
Asil Üye
PROF. DR. MELDA SUR
Asil Üye
PROF. DR. SÜLEYMAN BAŞTERZİ
Asil Üye
YEDEK ÜYELER
PROF. DR. NURŞEN CANİKLİOĞLU
Yedek Üye
PROF. DR. ERCÜMENT ÖZKARACA
Yedek Üye
PROF. DR. UFUK AYDIN
Yedek Üye
AV. OSMAN ÖNAL
Yedek Üye