Derneğimizin sponsorları sosyal taraflar olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tir.

Ne var ki, zaman zaman bağlı sendikalar da bu görevi üstlenmişlerdir, üstlenmektedirler.

Bu bağlamda,

  • Banka ve Sigorta Sendikası BASİSEN
  • Metal İşverenleri Sendikası (MESS)
  • Toprak İşverenleri Sendikası (TOPRAK İŞVEREN)
  • Kamu İşveren Sendikası (KAMU-İŞ)
  • YOL-İŞ Sendikası
  • Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES)
  • Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS)
sayılabilir.