Yönetim Kurulumuz, Derneğimizin sponsorları olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (Tisk)’i 30 Kasım 2017 günü ziyaret etmiştir.

Türk-İş’te Genel Başkan sayın Ergün Atalay ile görüşülmüş; kendisine Derneğimizin faaliyetleri hakkında bilgi verilmiş, çalışma hayatının hukuki sorunları üzerinde durulmuştur. Tisk’te ise, Yönetim Kurulumuz Konfederasyon Genel Sekreteri sayın Akansel Koç ve ekibi tarafından ağırlanmıştır. Sayın Akansel Derneğin faaliyetlerini takdirle izlediklerini; Konfederasyon olarak Derneğe olan desteklerinin devam edeceğini belirtmiştir.

Her iki toplantı da Derneğimiz açısından çok yararlı olmuştur.