04.04.2017 tarihinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği İktisadi İşletmesi kuruldu