DERNEĞİN AMACI

“İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği”nin amacı, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uluslararası Derneği (International Society for Labour and Social Security Law - Geneva) ile işbirliği içinde çalışma hayatını yakından ilgilendiren faaliyetleri gerçekleştirerek topluma katkıda bulunmaktır. İş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku alanında araştırma, inceleme ve yayın yapmak, sorunların çözümünde görüş oluşturmak ve bilgi teatisini sağlamak derneğin çalışma konuları arasında yer almaktadır. Dernek belirtilen amacı doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar, kongre, seminer ve konferanslar düzenlemektedir.

Bu toplantılardan en önemlisi her yıl Kasım aylarında sıralı olarak İstanbul ile Ankara’da Yargıtay’ın ilgili Daire Başkan ve üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen “Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemelerinin İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin Kararlarını Değerlendirme Seminerleri”dir.

Derneğin bu tür faaliyetleri daha sonra kitap olarak hazırlanmakta ve ilgililerin yararlanmasına sunulmaktadır.